İSTİFA EDEN MEMURLARIN EMEKLİ İKRAMİYESİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

DAVA KONUSUNUN VE KARARIN ÖZETİ: Devlet memuru olarak veya 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak başka bir statüde çalışmakta iken bu görevinden istifa ederek işçi statüsünde veya kendi nam ve hesabına çalışmaya başlayan ve daha sonra da emekli olanlara, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak geçen hizmet sürelerine karşılık olarak emekli ikramiyesi ödenebilmesi için; işçi olarak çalışmakta iken işten ayrılanlara hangi hallerde kıdem tazminatı ödenebileceğine ilişkin olarak 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde belirlenmiş olan şartların aynı şekilde aranması yönünde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesinde yapılmış olan düzenlemelerin iptali talebiyle açılan dava neticesinde, Anayasa Mahkemesinin 8/11/2012 tarihli ve Esas Sayısı: 2012/33, Karar Sayısı: 2012/174 sayılı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verilmiştir.

Kararın tamamına yazının üzerinden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.