MAHKEMENİN ZAMANINDA SONUÇLANDIRILMAMASINDAN DOLAYI TAZMİNAT TALEBİ

DAVA KONUSUNUN VE KARARIN ÖZETİ:İşten çıkarılmaları sebebiyle işe iade davası açanlar için 4857 sayılı İş Kanununun 20 nci maddesinde dava açma süresinin en çok bir ay süreyle sınırlandırıldığı, bu davaların mahkemelerce iki ay içinde sonuçlandırılmasının zorunlu kılındığı, mahkemelerce verilen kararın temyizi halinde de Yargıtayın bir ay içinde kesin olarak karar vermesinin hükme bağlandığı ve bu çerçevede işçilerin haksız sebeple işten atılma sebebiyle dava açma ve davanın nihai olarak karara bağlanmasının en çok dört aylık bir süreyi kapsayacağı, bu çerçevede haksız olarak işten çıkarılan işçiler için geriye dönük olarak ücret ödenmesi gereken süre en çok dört ay olarak sınırlandırıldığı halde yargılamanın bu süreler içerisinde tamamlanamaması durumunda işçinin zarara uğrayacağı ve bu durumun tazmininin gerektiği iddiasıyla açılan dava neticesinde, 2992 sayılı Yasa ile davalı Adalet Bakanlığına verilen adalet hizmetinin yerine getirilmesinde hizmet kusurunun bulunup bulunmadığı yönünde bir araştırma yapılarak tazminat istemi hakkında esas yönünden bir karar verilmesi gerektiğine ve bu sebeple de davanın görev yönünden reddi hakkındaki kararın bozulmasına ilişkin olarak Danıştay 5. Dairesi tarafından verilmiş olan 27.6.2011 tarihli ve Esas No: 2009/2326 Karar No:2011/2551 Karar.

Kararın tamamına yazının üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

One thought on “MAHKEMENİN ZAMANINDA SONUÇLANDIRILMAMASINDAN DOLAYI TAZMİNAT TALEBİ

  • Mart 27, 2014 tarihinde, saat 11:18 pm
    Permalink

    İyi günler ben ve eşim 2004-2009 yılları arasında bir belediyede kadrolu işçi olarak görev yaptık fakat dönem değişikliği nedeni ile işten çıkarıldık bunun üzerine mahkeme yoluna girdik fakat işe iade davası açılamadı çünkü tebligatımız usulsüz şekilde yapılmıştı ve iade davasındaki süreyi kaçırdık bizde tazminat hakkımız için dava açtık ve kazandık bugünlerde kulaktan dolma işe geri dönüşümüz olduğunu öğrendik ne kadar aslı vardır bilmiyorum bundan dolayı size başvurduk bu konuda ne tapmamız gerekli nerelere başvurmalıyız bize yardımcı olursanız minnetkar kalırız mahkeme evraklarım elimde gerekirse onlarıda gönderebilirim yardımınız için şimdiden teşekkürler

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.