Mahalli idarelerde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlerin ek ödemeye esas hizmet sürelerinin belirlenmesinde geçici işçi olarak geçen süreler dikkate alınır mı?

       Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinde geçici işçi olarak çalışmakta iken 5620 sayılı “Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” uyarınca 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel statüsüne geçirilen personele, 01/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşmenin” 6 ncı maddesi çerçevesinde verilecek olan ek ödemeye ilişkin oranın belirlenmesinde, geçici işçi olarak çalıştıkları sürelerin dikkate alınıp alınmayacağı hususunda farklı uygulamalar yapılmaktadır. Bu yazıda, doğru uygulamanın nasıl olması gerektiğine açıklık getirilecektir.

       01/01/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 01/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşmenin 6 ncı maddesinde;

3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan sözleşmeli personele yapılmakta olan ek ödeme, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanında sözleşmeli personel olarak geçen hizmet süresine göre aynı kadro unvanı için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme oranları üzerinden, meclis ve yönetim kurulu kararı aranmaksızın anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, mahalli idarelerde geçici işçi olarak çalışmakta iken 5620 sayılı Kanun uyarınca yapılan düzenlemeyle tam zamanlı sözleşmeli personel statüsüne geçirilenler dahil, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personele verilecek ek ödemelerin tespitinde, bir mahalli idarede başka başka unvanlarda geçen sürelerin birlikte değerlendirilmesine veya işçi olarak geçen sürelerin sözleşmeli personel olarak geçen çalışma süresine ilave edilmesine izin verilmemiştir.

Bu itibarla, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 28.06.2012/7270 tarih ve sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Genelgesinin ekli (3) sayılı Ek Ödeme Oranları Cetvelinde, her bir unvan için hizmet süreleri itibarıyla tespit edilen ek ödeme oranları ve bu oranlar üzerinden hesaplanmış olan ek ödeme tutarlarına göre sözleşmeli personele verilecek ek ödemenin belirlenmesinde, geçici işçi olarak geçen çalışma süreleri ile başka bir unvanda sözleşmeli personel olarak geçen sürelerinin dikkate alınmaması gerekmektedir.

2 thoughts on “Mahalli idarelerde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlerin ek ödemeye esas hizmet sürelerinin belirlenmesinde geçici işçi olarak geçen süreler dikkate alınır mı?

 • Nisan 8, 2014 tarihinde, saat 11:26 am
  Permalink

  2006-2013 yılları arasında 5393 sayılı belediye kanunun 49. maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştık. 2013 yılında kadroya geçtik. ek özel hizmet tazminatını 2014 yılı itibarı ile almaya başladık. 5393 sayılı belediye kanunun 49. maddesine göre sözleşmeli personel ek özel hizmet tazminatı alır mı? alırsa yasal dayanağı nedir.
  tesekkürler

  Yanıtla
  • Temmuz 13, 2014 tarihinde, saat 1:33 pm
   Permalink

   Sözleşmeli personel olarak çalışanların ek özel hizmet tazminatı hakkı yoktur. Ancak, sözleşmeli personel olarak çalıştığınız dönemde ek ödeme hakkın dan yararlandırılıp yararlandırılmadığınızı araştırmanız gerekir. Şayet, sözleşmeli personel olarak çalıştığınız dönemde tarafınıza sözleşme ücreti dışında ek ödeme verilmemiş ise bunu şimdi de talep edebilirsiniz. Beş yıllık zamanaşımına tabidir.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.