Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılabilir mi?

Köylere hizmet götürme birliklerinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel çalıştırılıp çalıştırılamayacağına ilişkin mevzuat hükümleri ve bu konuda yapılacak uygulamanın esasları aşağıda belirtilmiştir.

5355 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin beşinci fıkrasında;

“Birliklerde, teşkilât ve personel istihdamı konularında bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Belediye Kanunu ile Belediye Kanununa aykırı olmamak kaydıyla birlik tüzüğü hükümleri uygulanır.”

hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, birliklerde teşkilat ve personel istihdamı konularında 5355 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Belediye Kanununa aykırı olmamak kaydıyla birlik tüzüğü hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Yapılan bu düzenleme neticesinde, köylere hizmet götürme birliklerinde teşkilat ve personel istihdamı konularına ilişkin olarak münhasıran 5355 sayılı Kanunda getirilmiş olan sınırlamaları genişletmek üzere, birlik tüzüğünde yapılmış olan bir düzenleme gerekçe gösterilerek, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerinin uygulanmasına izin verilmemiştir.

Ayrıca, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında;

“Köylere hizmet götürme birlikleri, ihtiyaca göre hizmet akdiyle personel istihdam edebilir…”

hükmüne yer verilmiş olduğu ve hizmet akdiyle çalışanlar kapsamına da sadece işçi olarak çalışanların girdiği dikkate alındığında, 5355 sayılı Kanun gereğince köylere hizmet götürme birliklerinde işçi statüsü dışında personel istihdam edilmesine izin verilmediği anlaşılmaktadır. Buna göre, köylere hizmet götürme birliklerinin tüzüklerinde bu birliklerin yetkili organlarına verilmiş olan yetkiye dayanılarak, Devlet memuru statüsünde bir personel istihdam edilmek üzere kadro ihdas edilebilmesinin veya sözleşmeli personel pozisyonu oluşturulabilmesinin yasaklandığı anlaşılmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre sözleşmeli personel istihdam edilebilmesi ise, sözleşmeli personel eliyle yürütülecek göreve ilişkin boş bir memur kadrosunun olmasını gerektirmektedir.

Bu itibarla, köylere hizmet götürme birliklerinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilebilmesi mümkün bulunmamaktadır.

4 thoughts on “Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılabilir mi?

 • Temmuz 24, 2013 tarihinde, saat 4:29 pm
  Permalink

  peki mahalli idare birliklerinde çalışan personelle kodro verilecektir diyor hangi birliğe kadro geliyor mahalli idare birlikleri geneli hizmet akdiyle çalışmıyormu çalışmıyor ise onların ayrıcalığı ne cevabınızı bekliyorum beni bilgilendirirmisiniz teşekkürler

  Yanıtla
 • Ağustos 21, 2013 tarihinde, saat 10:14 pm
  Permalink

  belediyelerin veya il özel idarelerinin kendi aralarında kurdukları ya da üye oldukları mahalli idare birlikleri, sözleşmeli personelin kadroya geçirileceği birlikler kapsamındadır. Sulama birlikleri ile köylere hizmet götürme birlikleri bu kapsama girmemektedir. Ayrıca, köylere hizmet götürme birliklerinde sadece işçi istihdamına izin verilmiş olup, kanunen sözleşmeli personel çalıştırılmasına da imkan bulunmamaktadır.

  Yanıtla
 • Ağustos 12, 2014 tarihinde, saat 5:42 pm
  Permalink

  Mahalli İdare Birliklerine kadro işi malesef hayal. Kapanan birlikler de durum ne oldu acaba. Ben daha çok onları merak ediyorum. Bir çok yerde belediyeler birliklerde çalışanları almamışlar diye duyum aldım.

  Yanıtla
  • Ağustos 12, 2014 tarihinde, saat 8:16 pm
   Permalink

   İmran Hanım, merhaba. Bu yazıyı hazırlama amacım da söylediğiniz durumdan kaynaklandı. Ben, kapanan köylere hizmet götürme birliklerinde çalışmış olan kişilere haklarını anlatmaya çalıştım. İnşallah insanlar bu yazıdan yola çıkarak haklarını ararlar.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.