Kamu Kurumlarında Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) Fıkrasına Göre Geçici Personel Olarak Çalıştırılanlar İçin İşsizlik Sigortası Primi Ödenir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre geçici personel olarak çalıştırılmak üzere işe alınan veya özelleştirme sonrasında iş sözleşmeleri sona erdirilen işçilerden daha sonra aynı dayanak çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak çalışmaya başlayanların ücretleri üzerinden işsizlik sigortası  primi ödenip ödenmeyeceği hususunda farklı uygulamalarla karşılaşılmaktadır. Bu yazıda, söz konusu kişilerin ücretlerinden işsizlik sigortası primi kesilip kesilemeyeceğine açıklık getirilecektir.

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında;

 

“….657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre geçici personel statüsünde çalıştırılanlar bu Kanun kapsamına dahil değildir.”

 

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin  “Geçici Personel:” başlıklı (C) fıkrasında ise;

 

“Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığının ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.”

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre geçici personel olarak çalıştırılmak üzere işe alınan veya özelleştirme sonrasında iş sözleşmeleri sona erdirilen işçilerden daha sonra aynı dayanak çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak çalışmaya başlayanların ücretleri üzerinden işsizlik sigortası primi kesilmemesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.