Uzman Jandarma veya Uzman Erbaş Olarak Görev Yapmakta İken Memurluğa Geçenler

Uzman Jandarma veya Uzman Erbaş olarak görev yapmakta iken memurluğa geçenlerin Uzman Jandarma veya Uzman Erbaş olarak görev yaptıkları dönemde yararlandıkları ek gösterge rakamı üzerinden emekli keseneği ödemeye devam ederek yüksek olan önceki ek gösterge rakamları üzerinden emekliliğe hak kazanabilmeleri için vermeleri gereken dilekçelerin birer örneği aşağıdadır.
 
 
 
 
 
 

…………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 
 
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde, ………….. tarihi ile …………..… tarihi arasında Uzman Erbaş/Uzman Jandarma olarak görev yaptım. Uzman Erbaş/Uzman Jandarma olarak görev yaptığım süreye ilişkin hizmet cetvelimin bir örneği ektedir. Hizmet cetvelimin incelenmesinden de görüleceği üzere, Uzman Erbaş/Uzman Jandarma olarak son defa … derecenin … kademesi üzerinden maaş aldım ve ….. ek gösterge rakamından yararlandım. Belediyenizde ise, halen …. dereceli ………………………….. kadro unvanında çalışıyor olup, görev aylığımın hesabı açısından ….. ek gösterge rakamından yararlanmaktayım.
Öte yandan, Uzman Erbaş olarak çalışmaya 15.10.2008 tarihinden önce başlamış olmam sebebiyle sosyal güvenlik hak ve yükümlülüklerim açısından 5434 saylı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olmaya devam ediyorum.
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun ek 67 nci maddesinin birinci fıkrasında ise;
 
       “Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu Kanunun 12 nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları veya seçildikleri kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.”
hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, emekli keseneği ve kurum karşılığı tutarının hesaplanmasına esas alınacak emekli keseneğine esas aylık tutarının belirlenmesinde;
a) Memurların ilgili ay için görev aylığı yönünden yararlandırıldığı ek gösterge rakamı ile sınırlı olacak şekilde işlem yapılmaması ve her bir memurun daha önce atanmış ya da seçilmiş olduğu kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler sırasında yararlanmış olduğu ek gösterge rakamlarına da bakılması,
b) Önceden yararlanmış olduğu ek gösterge rakamına göre daha düşük ek göstergeli veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler için, emekli keseneğine esas aylık tutarının hesabında; daha önceden yararlanmış oldukları yüksek ek gösterge rakamı dikkate alınmaya ve yüksek olan ek gösterge rakamı üzerinden emekli keseneği ve kurum karşılığı ödenmeye devam olunması,
c) Önceden yararlanılan ek gösterge rakamının, halen yararlanılan ek gösterge rakamından daha yüksek olması halinde, iki ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kişi keseneği ve kurum karşılığı tutarı farkının tamamının kişilerin kendi aylıklarından kesilmesi,
gerekmektedir.
Buna göre, tarafıma Uzman Erbaş olarak son defa … derecenin … kademesi üzerinden maaş ödendiği ve ….. ek gösterge rakamından yararlandığım, halen bulunduğum …. dereceli ……………………………. kadro unvanı için ek göstergeden yararlanamadığım/uygulanmakta olan ek gösterge rakamının ise önceki ek göstergemden daha düşük olduğu dikkate alındığında, emekli keseneğine esas aylık tutarımın hesabı açısından Uzman Erbaşlıktan ayrılmadan önceki ek gösterge rakamım üzerinden işlem yapılmaya devam olunması zarureti bulunmaktadır.
Bu nedenle, emekli keseneğine esas aylık tutarımın hesabı ile emekli keseneği ve kurum karşılığı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yatırılacak tutarlar açısından Uzman Erbaş/Uzman Jandarma görevinden ayrılmadan önceki ek gösterge rakamım üzerinden işlem yapılmaya devam olunmasını ve önceki ek gösterge rakamım ile şimdiki ek ek gösterge rakamım arasındaki farktan kaynaklanan emekli keseneği ve kurum karşılığı fark tutarlarının tamamının maaşımdan kesilmesi hususunda gereğini arz ederim. …/…./2017
 
 
 
 
                                                                                                 AD SOYAD
                                                                                                     İMZA
 
 
 
 
 
T.C. Kimlik No:
Emekli Sicil No:
İkametgah Adresi:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

(Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü)

                                                      

                                               Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / Ankara

 
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde, ………….. tarihi ile …………..… tarihi arasında Uzman Erbaş/Uzman Jandarma olarak görev yaptım. Uzman Erbaş/Uzman Jandarma olarak görev yaptığım süreye ilişkin hizmet cetvelimin bir örneği ektedir. Hizmet cetvelimin incelenmesinden de görüleceği üzere, Uzman Erbaş/Uzman Jandarma olarak son defa … derecenin … kademesi üzerinden maaş aldım ve ….. ek gösterge rakamından yararlandım.
Halen ……………… Belediye Başkanlığında/…………… İl Özel İdaresinde ………. dereceli ………………………….. kadro unvanında çalışıyor olup, görev aylığımın hesabı açısından ….. ek gösterge rakamından yararlanmaktayım.
Öte yandan, Uzman Erbaş olarak çalışmaya 15.10.2008 tarihinden önce başlamış olmam sebebiyle sosyal güvenlik hak ve yükümlülüklerim açısından 5434 saylı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olmaya devam ediyorum.
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun ek 67 nci maddesinin birinci fıkrasında ise;
 
“Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu Kanunun 12 nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları veya seçildikleri kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.”
hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, emekli keseneği ve kurum karşılığı tutarının hesaplanmasına esas alınacak emekli keseneğine esas aylık tutarının belirlenmesinde;
a) Memurların ilgili ay için görev aylığı yönünden yararlandırıldığı ek gösterge rakamı ile sınırlı olacak şekilde işlem yapılmaması ve her bir memurun daha önce atanmış ya da seçilmiş olduğu kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler sırasında yararlanmış olduğu ek gösterge rakamlarına da bakılması,
b) Önceden yararlanmış olduğu ek gösterge rakamına göre daha düşük ek göstergeli veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler için, emekli keseneğine esas aylık tutarının hesabında; daha önceden yararlanmış oldukları yüksek ek gösterge rakamı dikkate alınmaya ve yüksek olan ek gösterge rakamı üzerinden emekli keseneği ve kurum karşılığı ödenmeye devam olunması,
c) Önceden yararlanılan ek gösterge rakamının, halen yararlanılan ek gösterge rakamından daha yüksek olması halinde, iki ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kişi keseneği ve kurum karşılığı tutarı farkının tamamının kişilerin kendi aylıklarından kesilmesi,
gerekmektedir.
Buna göre, tarafıma Uzman Erbaş/Uzman Jandarma olarak son defa … derecenin … kademesi üzerinden maaş ödendiği ve ….. ek gösterge rakamından yararlandığım, halen bulunduğum …. dereceli ……………………………. kadro unvanı için ek göstergeden yararlanamadığım/ uygulanmakta olan ek gösterge rakamının ise önceki ek göstergemden daha düşük olduğu dikkate alındığında, emekli keseneğine esas aylık tutarımın hesabı açısından Uzman Erbaş/Uzman Jandarma görevinden ayrılmadan önceki ek gösterge rakamım üzerinden işlem yapılmaya devam olunması zarureti bulunmaktadır.
Bu nedenle, ……………. Belediye Başkanlığında/…………… İl Özel İdaresinde çalışmaya başladığım ……….. tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak emekli keseneğine esas aylık tutarımın hesabı ile emekli keseneği ve kurum karşılığı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yatırılacak tutarlar açısından Uzman Erbaş/Uzman jandarma görevinden ayrılmadan önceki ek gösterge rakamım üzerinden işlem yapılmaya devam olunmasını ve önceki ek gösterge rakamım ile şimdiki ek ek gösterge rakamım arasındaki farktan kaynaklanan emekli keseneği ve kurum karşılığı fark tutarlarını defaten ödemek istediğimden, gerekli hesaplamanın yapılarak tarafıma ve çalışmakta olduğum kuruma bildirilmesini arz ederim. …/…./2017
 
 
 
 
                                                                                                  AD SOYAD
                                                                                                     İMZA
 
 
 
 
 
T.C. Kimlik No:
Emekli Sicil No:
İkametgah Adresi:
 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.