Özel Hastanelerde Fatura Karşılığı veya Serbest Meslek Makbuzu Karşılığı Hizmet Sunan Hekimlere Yapılacak Ödemelerde Tevkifatlı KDV Uygulaması Kaldırıldı

15.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı tarihte de yürürlüğe giren KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 11)’in 2 nci maddesinde;
“MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.5.2.) bölümünün beşinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olup, insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır.”
şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, hastanelerin, hekimlerin şirketlerinden fatura karşılığı ödeme yapılmak üzere hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde yapılacak ödemelerinde tevkifatlı KDV uygulamasına son verilmiştir. Dolayısıyla, söz konusu tebliğ değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra hekimlerin ortağı veya sahibi olduğu şirketlerden hekimlik hizmet alımı için yapılacak ödemeler üzerinden %8 oranında KDV ödenmesinde hastaneler tarafından tevkifat yapılmaması ve KDV tutarının tamamının ilgili şirket hesabına yatırılması gerekmektedir.
Ayrıca, özel hastanelerde Medula kaydı olmaksızın hizmet sunan ve bu sebeple de sunduğu hizmetler için özel hastanelerce serbest meslek makbuzu karşılığı olarak ödeme yapılan hekimlerin ödemelerine ilişkin KDV tutarı açısından da KDV tevkifatı uygulanmayacak ve bunların ödemelerine ilişkin KDV tutarının tamamı kendilerine ödenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.