SSK En Düşük Emekli Aylığı Tutarı

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu  Alt Sınır Emekli  Aylığındaki Artışlar ve Bu Artışların Enflasyonla Karşılaştırılması
                 
Yıllar Alt Sınır Aylığı Artış Oranı (%) Yıllık TÜFE Oranı (%) 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi Artışı Oranı (%) 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi TÜFE Artışı (%)**
31-12-2002 257,10     244,55 142,37
31-12-2003 332,10 29,17 18,36
31-12-2004 400,79 20,68 9,35
31-12-2005 449,76 12,22 7,72
31-12-2006 502,28 11,68 9,65
31-12-2007 547,37 8,98 8,39
31-12-2008 598,27 9,30 10,06
31.12.2009*** 632,61 5,74 6,53
31.12.2010*** 719,96 13,81 6,40
31.12.2011*** 813,66 13,01 10,45
31.12.2012*** 885,85 8,87 6,16
30.06.2013*** 922,52 4,14        
                 
(*) 2006 ve sonraki yıllar için Sosyal Yardım Zammı ve Ek Ödeme dahildir.
(**) 2012 yılı için 12 aylık enflasyon oranı esas alınmıştır.
(***) 1/10/2008 tarihinden önce bağlanmış aylıklar esas alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.