2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu En Düşük Emekli Aylığı Tutarı

2926 sayılı Kanuna Göre En Düşük Emekli  Aylığındaki Artışlar ve Bu Artışların Enflasyonla Karşılaştırılması
             
YILLAR En Düşük Aylık Artış Oranı (%) Yıllık TÜFE Oranı (%) 2002-2013 Dönemi Artışı Oranı (%) 2002-2013 Dönemi TÜFE Artışı (%)**
31-12-2002 65,80     714,45 142,37
31-12-2003 165,80 151,98 18,36
31-12-2004 200,60 20,99 9,35
31-12-2005 232,08 15,69 7,72
31-12-2006 261,96 12,87 9,65
31-12-2007 288,11 9,98 8,39
31-12-2008 315,03 9,34 10,06
31.12.2009*** 333,08 5,73 6,53
31.12.2010*** 410,31 23,19 6,40
31.12.2011*** 492,24 19,97 10,45
31.12.2012*** 535,91 8,87 6,16
30.06.2013*** 558,09 4,14        
                 
(*) 2006 ve sonraki yıllar için Sosyal Yardım Zammı ve Ek Ödeme dahildir.
(**) 2012 yılı için 12 aylık enflasyon oranı esas alınmıştır.
(***) 1/10/2008 tarihinden önce bağlanmış aylıklar esas alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.