Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılan Öğrenciler İşçi Sendikalarına Üye Olabilir mi?

Bu yazıda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre üniversitelerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılmakta olan öğrencilerin, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tutulup tutulamayacağı ve dolayısıyla işçi sendikalarına üye olup olamayacaklarına açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinin (k) fıkrasında,

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs verilenler veya burs alma şartlarını taşıyanlara öncelik verilmek suretiyle hizmetlerine ihtiyaç duyulan öğrenciler, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarındaki geçici işlerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmez. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, yükseköğretim kurumu yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kısmi zamanlı çalışma karşılığı ücret ödenmesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim kredisinin kesilmesi veya aynı Kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının kaldırılması sonucunu doğurmaz. Kısmi zamanlı olarak öğrenci çalıştırılmasına ilişkin haftalık çalışma süreleri ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, üniversite öğrencilerinin üniversitelerde yukarıda belirtilen hüküm çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılmaları durumunda, söz konusu öğrenciler bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemeyecektir.

Dolayısıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi çerçevesinde üniversitelerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılmakta olan öğrenciler hakkında 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulanabilmesine ve bu öğrencilerin işçi sendikalarına üye olabilmelerine imkan bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.