2013 asgari ücret tavanı ve asgari ücret hesabı 1.docx

2013 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ İÇİN ASGARİ ÜCRETİN

BRÜT TUTARI VE NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN
NET ASGARİ ÜCRET HESABI (TL/AY)

BRÜT ASGARİ ÜCRET 978,60
SİGORTA PRİMİ ÇALIŞAN PAYI % 14 137,00
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ ÇALIŞAN PAYI % 1 9,79
GELİR VERGİSİ %15(*) 51,37
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(**) 73,40
DAMGA VERGİSİ % 07,59 7,43
KESİNTİLER TOPLAMI 205,59
NET ASGARİ ÜCRET 773,01

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN
NET ASGARİ ÜCRET HESABI (TL/AY)
BRÜT ASGARİ ÜCRET 839,10
SİGORTA PRİMİ ÇALIŞAN PAYI % 14 117,47
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ ÇALIŞAN PAYI % 1 8,39
GELİR VERGİSİ %15(*) 33,59
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(**) 73,40
DAMGA VERGİSİ % 07,59 6,37
KESİNTİLER TOPLAMI 165,82
NET ASGARİ ÜCRET 673,28

KAPICILAR İÇİN NET ASGARİ ÜCRET HESABI TL/AY)

BRÜT ASGARİ ÜCRET 978,60
SİGORTA PRİMİ ÇALIŞAN PAYI % 14 137,00
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ ÇALIŞAN PAYI % 1 9,79
KESİNTİLER TOPLAMI 146,79
NET ASGARİ ÜCRET 831,81

Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi yarınca; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

Not 2: Kapıcılar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 nci maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete 73,40 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
 
 
 
 
 
Word dosyası =2013 asgari ücret tavanı ve asgari ücret hesabı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.